[1]
Σιώμος Θ., ‘Εθνικές Εκλογές 17ης Νοεμβρίου 1974: : «Μεταπολίτευση» και τηλεοπτικοποίηση του εκλογικού ανταγωνισμού’, SAS, τ. 43, σελ. 161–196, Φεβρουαρίου 2024.