[1]
Ζέρη Π., ‘Robert Wuthnow, America and the Challenges of Religious Diversity [Αμερική και οι προκλήσεις της θρησκευτικής ποικιλομορφίας]’, SAS, τ. 21, σσ. 273–280, Αυγούστου 2015.