[1]
Λαγός Λ., ‘Αλέκος Παπαδόπουλος, Τα βήματα τον Έστερναχ, Η Ελλάδα μετά το 2010’, SAS, τ. 21, σσ. 301–306, Αυγούστου 2015.