[1]
Θεοδωρίδης Π., ‘Wilhelm Heinrich Roscher (1972/2003), ’Εφιάλτης’, στο James Hillman, Ο Πάνας και ο Εφιάλτης, Αρτεμίδωρου (2000), Ονειροκριτικά, Μιχάλης Χρυσανθόπουλος (2005), Αρτεμίδωρος και Φρόυντ, ερμηνευτικές προσεγγίσεις και λογοτεχνικά όνειρα’, SAS, τ. 17, σσ. 383–390, Αυγούστου 2015.