[1]
Λαμπροπούλου Έ., Παπαμανώλης Ν., Μπακιρλή Ε., Αγγελή Σ., και Μπακάλη Ε., ‘Ο δημόσιος λόγος περί ’διαφθοράς’ και οι προσωπικές αντιλήψεις των επίσημων φορέων και λειτουργών’, SAS, τ. 20, σσ. 219–240, Αυγούστου 2015.