[1]
Αναγνώστου Π., ‘Max Weber και Theodor Adorno: διαφωνία ή πολυφωνία στην κοινωνιολογία της μουσικής’;, SAS, τ. 20, σσ. 241–261, Αυγούστου 2015.