[1]
Δεμερτζής Ν., ‘Η εθνο-θρησκευτική και επικοινωνιακή εκκοσμίκευση της ορθοδοξίας’, SAS, τ. 5, σσ. 83–101, Σεπτεμβρίου 2015.