[1]
Δούση Ε., ‘Σωτήρης Ντάλης, Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολυμερής διαχείριση της παγκοσμιοποίησης’, SAS, τ. 32, σσ. 222–226, Ιουλίου 2015.