[1]
Θεοδωρίδης Π., ‘Anthony Giddens, Η μεταμόρφωση της οικειότητας. Σεξουαλικότητα, αγάπη και ερωτισμός στις μοντέρνες κοινωνίες, μτφρ: Απόστολος Καλογιάννης, επιμέλεια-πρόλογος: Μπετίνα Ντάβου’, SAS, τ. 15, σσ. 291–294, Σεπτεμβρίου 2015.