[1]
Δημητράκος Δ., ‘Αλήθεια και ανοιχτή κοινωνία’, SAS, τ. 2, σσ. 171–196, Σεπτεμβρίου 2015.