[1]
Μ. Α. Δ., ‘Έφη Λαμπροπούλου, Εσωτερική Ασφάλεια και Κοινωνία τον Ελεγχου’, SAS, τ. 7, σσ. 260–262, Σεπτεμβρίου 2015.