[1]
Γουλιάμος Κ. και Θεοχάρους Α., ‘Εταιρική ευθύνη: από τη μορφοτυπία στον κοινωνικό συμβολισμό’, SAS, τ. 19, σσ. 135–142, Αυγούστου 2015.