[1]
Στρατηλάτης Κ., ‘Η κριτική θεωρία στην εποχή της μεσοποιημένης επικοινωνίας’, SAS, τ. 19, σσ. 297–334, Αυγούστου 2015.