[1]
Βιρβιδάκης Σ., ‘Πρόσληψη και οικειοποίηση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας από τη νεορθόδοξη θεολογία’, SAS, τ. 1, σσ. 84–95, Σεπτεμβρίου 2015.