[1]
Βαρουξάκης Γ., ‘F. Rosen, Bentham, Byron, and Greece: Constitutionalism, Nationalism, and Early Liberal Political Thought’, SAS, τ. 1, σσ. 179–182, Σεπτεμβρίου 2015.