[1]
Δραγώνα-Μονάχου Μ., ‘Mark G. Kuczewski and Ronald Polansky (Eds.) Bioethics: Ancient Themes in Contemporary Issues’, SAS, τ. 8, σσ. 277–286, Σεπτεμβρίου 2015.