[1]
Δρακοπούλου Μ., ‘Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 2002’, SAS, τ. 8, σσ. 288–291, Σεπτεμβρίου 2015.