[1]
Δεμερτζής Ν., ‘Παγκοσμιοποίηση, κοινότητα και δημόσιος χώρος’, SAS, τ. 4, σσ. 53–78, Σεπτεμβρίου 2015.