[1]
Γεωργιάδου Β., ‘Η εκλογική κοινωνιολογία της ακροδεξιάς ψήφου’, SAS, τ. 12, σσ. 173–212, Σεπτεμβρίου 2015.