[1]
Παϊβανάς Δ., ‘Η πεζογραφία του Θανάση Βαλτινού, ο μεταμοντερνισμός και τo ιστοριογραφικό πρόβλημα’, SAS, τ. 12, σσ. 297–334, Σεπτεμβρίου 2015.