[1]
Καφέ Α., ‘Raymond Μ. Duch & Randolph T. Stevenson, The economic vote: How political and economic institutions condition election results’, SAS, τ. 25, σσ. 252–259, Αυγούστου 2015.