[1]
Βλάχος Γ. Κ., ‘Η τεχνολογική επανάσταση και η πολιτική’, SAS, τ. 27, σσ. 125–139, Αυγούστου 2015.