[1]
Λαλιούτη Τ., ‘Θανάσης Δ. Σφήκας (επιμ.), Το Σχέδιο Μάρσαλ. Ανασυγκρότηση και διαίρεση της Ευρώπης’, SAS, τ. 27, σσ. 209–215, Αυγούστου 2015.