[1]
Δεμερτζής Ν. και Ρουδομέτωφ Β., ‘Πολιτισμικό τραύμα: Μια προβληματική της πολιτισμικής κοινωνιολογίας’, SAS, τ. 28, σσ. 1–19, Αυγούστου 2015.