[1]
Ρουδομέτωφ Β. και Χρίστου Μ., ‘To ’1974’ ως πολιτισμικό τραύμα’, SAS, τ. 28, σσ. 51–80, Αυγούστου 2015.