[1]
Βανδώρος Σ., ‘Να είμαι ο εαυτός μου: Η αυθεντικότητα του υποκειμένου στον J. J. Rousseau ως πολιτικό αίτημα’, SAS, τ. 26, σσ. 151–164, Αυγούστου 2015.