[1]
Βεργίδης Δ. Κ., ‘Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα ως διάσταση της εκπαιδευτικής πολιτικής’, SAS, τ. 29, σσ. 97–126, Αυγούστου 2015.