[1]
Λαδή Σ., ‘Συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια πολιτική: από τη θεωρία στην πράξη’, SAS, τ. 24, σσ. 79–98, Αυγούστου 2015.