[1]
Γκούσκος Δ. και Στάιου Ε., ‘Αξιολόγηση της επιχειρησιακής ανάπτυξης του ιστοχώρου opengov.gr’, SAS, τ. 24, σσ. 115–124, Αυγούστου 2015.