[1]
Αντωνίου Γ., ‘Τοπικές διαστάσεις στην έρευνα της δεκαετίας του 1940: Όψεις του φαινομένου της μαζικής κινητοποίησης των πληθυσμών στο Βόιο την περίοδο της Κατοχής’, SAS, τ. 11, σσ. 111–142, Σεπτεμβρίου 2015.