[1]
Διαμαντίκος Κ., ‘Πόνος Καζάκος, Το αβέβαιο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Τουρκία: Ιστορική ταυτότητα, θεσμοί και υπερεπέκταση στην Ευρώπη’, SAS, τ. 11, σσ. 267–270, Σεπτεμβρίου 2015.