[1]
Μπασκόζος Ι. Ν., ‘Σάσκια Σάσεν, Χωρίς έλεγχο; Η εθνική κυριαρχία, η μετανάστευση και η ιδιότητα του πολίτη την εποχή της παγκοσμιοποίησης’, SAS, τ. 11, σελ. 286–288, Σεπτεμβρίου 2015.