Κόρδας Γ. ‘Sabrina P. Ramet (ed.), Religion and Politics in Post-Socialist Central and Southeastern Europe: Challenges since 1989’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 34, Ιούνιος 2016, σσ. 212-5, doi:10.12681/sas.10258.