Γεωργαράκης Ν., και Δεμερτζής Ν. ‘Προλεγόμενα 33ου Τεύχους: Αξιολόγηση και μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση ή τι απομένει μετά τη ρύθμιση’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 33, Ιούνιος 2016, σσ. 3-19, doi:10.12681/sas.10262.