Δεμερτζής Ν. ‘ 311 σελ’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 33, Ιούνιος 2016, σσ. 213-6, doi:10.12681/sas.10270.