Καφέ Α. ‘ Όψεις της πολιτικής συμπεριφοράς των ανέργων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 35, Φεβρουάριος 2017, σσ. 69-101, doi:10.12681/sas.10615.