Κατσούλης Η. ‘ νεωτερική ή κάτι άλλο’;. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 38, Ιανουάριος 2019, σσ. 103-39, doi:10.12681/sas.19512.