Λιαλιούτη Ζ. (Τζένη). ‘ Οξφόρδη 2018’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 39, Δεκέμβριος 2019, σσ. 164-6, doi:10.12681/sas.21132.