Δεμερτζής Ν., και Γεωργιάδου Β. ‘Προλεγόμενα - Τεύχος 40’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 40, Μάιος 2021, σσ. 3-8, doi:10.12681/sas.27172.