Σιώμος Θ. ‘Εθνικές Εκλογές 17ης Νοεμβρίου 1974: : «Μεταπολίτευση» και τηλεοπτικοποίηση του εκλογικού ανταγωνισμού’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 43, Φεβρουάριος 2024, σελ. 161-96, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/30854.