ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ. ‘Fake News, Fact-Checking και προπαγάνδα στον κοινοβουλευτικό λόγο’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 43, Φεβρουάριος 2024, σελ. 134-60, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/33350.