ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Θ. ‘Το πολιτικό κόμμα’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 43, Φεβρουάριος 2024, σελ. 225-8, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/34086.