Καρατζαφέρη Α. ‘David N. Smith: Who Rules the Universities? An Essay in Class Analysis’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 14, Σεπτέμβριος 2015, σσ. 267-72, doi:10.12681/sas.482.