Λαμπροπούλου Έ., Παπαμανώλης Ν., Μπακιρλή Ε., Αγγελή Σ., και Μπακάλη Ε. ‘Ο δημόσιος λόγος περί ’διαφθοράς’ και οι προσωπικές αντιλήψεις των επίσημων φορέων και λειτουργών’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 20, Αύγουστος 2015, σσ. 219-40, doi:10.12681/sas.526.