Δεμερτζής Ν. ‘Η εθνο-θρησκευτική και επικοινωνιακή εκκοσμίκευση της ορθοδοξίας’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 5, Σεπτέμβριος 2015, σσ. 83-101, doi:10.12681/sas.545.