Δημητράκος Δ. ‘Αλήθεια και ανοιχτή κοινωνία’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 2, Σεπτέμβριος 2015, σσ. 171-96, doi:10.12681/sas.612.