Χριστόπουλος Δ. ‘Αναζητώντας το ελάχιστο πολιτειακό (πολυπολιτισμικό;) όριο: η μετανάστευση στην Ελλάδα της κρίσης’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 30, Ιούλιος 2015, σσ. 41-74, doi:10.12681/sas.643.