Βιρβιδάκης Σ. ‘Πρόσληψη και οικειοποίηση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας από τη νεορθόδοξη θεολογία’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 1, Σεπτέμβριος 2015, σσ. 84-95, doi:10.12681/sas.685.