Λ. Κ. ‘Fred Halliday, Rethinking International Relations’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 1, Σεπτέμβριος 2015, σ. 183, doi:10.12681/sas.691.