Δραγώνα-Μονάχου Μ. ‘Mark G. Kuczewski and Ronald Polansky (Eds.) Bioethics: Ancient Themes in Contemporary Issues’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 8, Σεπτέμβριος 2015, σσ. 277-86, doi:10.12681/sas.731.